Hari ini merupakan hari pertama untuk pelaksanaan Penilaian Akhir Semester atau yang disingkat PAS bagi peserta didik kelas X SMK Negeri 14 Samarinda. Hasil dari PAS ini menjadi penentu untuk kenaikan kelas bagi peserta didik tersebut. Sebagaimana jadwal yang telah diedarkan PAS ini akan berlangsung kurang lebih 7-10 hari sesuai dengan masing-masing jurusan.